2014-09-15

Nazca - Areqipa. Peru.
PerBol2014 061 Rysunki na płaskowyżu Nazca - Wieloryb. Peru : 2014, Nazca, Peru PerBol2014 062 Rysunki na płaskowyżu Nazca - Małpa. Peru : 2014, Nazca, Peru PerBol2014 063 Rysunki na płaskowyżu Nazca - Pies. Peru : 2014, Nazca, Peru PerBol2014 064 Płaskowyż Nazca. Peru : 2014, Nazca, Peru PerBol2014 065 Rysunki na płaskowyżu Nazca - Koliber. Peru : 2014, Nazca, Peru
PerBol2014 066 Widok drogi przecinającej płaskowyż Nazca. Peru. : 2014, Nazca, Peru PerBol2014 067 Rysunki na płaskowyżu Nazca - Kondor. Peru : 2014, Nazca, Peru PerBol2014 068 Rysunki na płaskowyżu Nazca - Pająk. Peru : 2014, Nazca, Peru PerBol2014 069 Rysunki na płaskowyżu Nazca - Drzewo (z lewej) i Ręce. Peru : 2014, Nazca, Peru PerBol2014 070 Widok miasta Nazca z samolotu. Peru. : 2014, Nazca, Peru
PerBol2014 071 Lądowanie na lotnisku w Nazca. Peru. : 2014, Nazca, Peru PerBol2014 072 Droga przez pustynię do Nekropolii Chauchilla. Drogę tą wyznaczają jedynie kamienie ułożone po lewej stronie. Nazca, Peru. : 2014, Nazca, Peru PerBol2014 073 Widok na stanowiska archelologiczne Cmentarzyska Chauchilla. Nazca, Peru. : 2014, Nazca, Peru PerBol2014 074 Odsłonięta zawartość grobowca w Chauchilla. Nazca, Peru. : 2014, Nazca, Peru PerBol2014 075 Grobowiec w Chauchilla. Nazca, Peru. : 2014, Nazca, Peru
PerBol2014 076 Grobowiec w Chauchilla. Nazca, Peru. : 2014, Nazca, Peru PerBol2014 077 Grobowiec w Chauchilla. Nazca, Peru. : 2014, Nazca, Peru PerBol2014 078 Współczesny cmentarz w pobliżu Chauchilla. Nazca, Peru. : 2014, Nazca, Peru PerBol2014 079 Mała piaskowa traba powietrzna, przechodząca przez szosę Panamericana. Nazca, Peru. : 2014, Nazca, Peru PerBol2014 080 Mała piaskowa traba powietrzna, przechodząca przez szosę Panamericana. Nazca, Peru. : 2014, Nazca, Peru
PerBol2014 081 Mała piaskowa traba powietrzna, przechodząca przez szosę Panamericana. Nazca, Peru. : 2014, Nazca, Peru PerBol2014 082 Właściciel manufaktury wyrobów garncarskich. Nazca, Peru. : 2014, Nazca, Peru PerBol2014 083 Pokaz ręcznego wytwarzania naczyń z gliny. Nazca, Peru. : 2014, Nazca, Peru PerBol2014 084 W drodze z Nazca do Arequipy - szosa Panamericana. Peru. : 2014, Nazca, Peru PerBol2014 085 W drodze z Nazca do Arequipy - szosa Panamericana. Peru. : 2014, Nazca, Peru